Катедра "Медии и обществени комуникации"

Четвърти форум за устойчиво развитие на българската филмова индустрия

петък, 22 януари 2021 13:49

На 19 януари 2021 г. се проведе онлайн кръгла маса на тема „ЧЕТВЪРТИ ФОРУМ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКАТА ФИЛМОВА ИНДУСТРИЯ – ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ФИЛМОВАТА ИНДУСТРИЯ“.

Събитието се организира от Университет за национално и световно стопанство – Център за аудиовизуална политика и медийни изследвания и Националната академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“ в партньорство с Българска национална филмотека, Съюз на българските филмови дейци, Асоциация на филмовите продуценти, Сдружение на филмовите и телевизионните режисьори, Филмаутор, Асоциация на българските оператори, Академика 21, Българска асоциация на кинорежисьорите, Българска асоциация на филмовите, телевизионните и радио сценаристи, Асоциация на българските филмови продуценти, Асоциация на филмовите и телевизионни продуценти, Българска асоциация на независимите художници и аниматори – Пройко Пройков, Асоциация на българските анимационни продуценти и Обсерватория по икономика на културата.

Целта на дискусията бе да се намери най-добрия път за ефективно и ефикасно управление и финансиране на българската филмова индустрия – през призмата на европейските политики и практики, което от своя страна да доведе до нейното устойчиво развитие. В дискусията се обсъдиха внесените промени в Закона за филмовата индустрия, Правилник за приложение на Закона за филмовата индустрия и Становището на Българската филмова индустрия, внесено в Народното събрание на Република България на 18 декември 2020 г.

В дискусията участваха представители на граждански и творчески организации от Българската филмова общност. Представители на Министерство на културата, Комисията по култура в Народното събрание и представители на медиите. В заключение се взе решение, да бъде изготвено общо становище, което да се изпрати до Комисията по култура в Народното събрание с категорично настояване за изпълнение на исканията на Българската филмова общност или, в случай, че те не се вземат предвид, да бъдат спрени промените в Закона за филмовата индустрия преди второ четене в Комисията по култура и медии в Народното събрание.

Обсъждането продължи пет часа, а пълен запис в две части можете да видите в канала на катедра "Медии и обществени комуникации" в YouTube:

Галерия снимки от Четвърти форум за устойчиво развитие на българската филмова индустрия ...