Катедра "Медии и обществени комуникации"

Държавните изпити и магистърски защити през февруари ще се проведат присъствено

понеделник, 18 януари 2021 13:46

На 25.02.2021 г. от 9.00 ч. ще се проведе държавен изпит (присъствено, съгласно заповед на ректора на УНССна студентите от специалност „Медии и журналистика“ и специалност „Медия икономика“ за ОКС “бакалавър” /втора поправителна сесия/.

На 25.02.2021 година  от 10.00 ч. ще се проведе защита на магистърски тези (присъствено, съгласно заповед на ректора на УНССна студентите от специалност “Медии и журналистика” със специализация “Връзки с обществеността” за ОКС “магистър” /втора поправителна сесия/.


Галерия снимки от Държавните изпити и магистърски защити през февруари ще се проведат присъствено ...