Катедра "Медии и обществени комуникации"

Дати за държавни изпити (бакалавър) и защити (магистър)

петък, 20 април 2018 16:46

Драги колеги,

Следва информация за държавните изпити и защита на магистърски тези. Ако имате въпроси, пишете ни по всяко време на media@unwe.bg

Успех на всички кандидати!


Държавен изпит за ОКС "Бакалавър" специалност "Медии и журналистика":

  • 11 юли 2018 година от 9.00 ч., зали 3074 и 3075

Държавен изпит за ОКС "Бакалавър" специалност "Медия икономика":

  • 12 юли 2018 година от 9.00 ч., зали 3074 и 3075

Важно!

Студентите трябва предварително да подадат заявление за явяване и 2 бр. снимки при инспекторката на специалността (отдел "Студенти", гише 12) - от 25 юни до 6 юли 2018 г. На място ще можете да направите и проверка на личните си данни и нанесените оценки.


Защитите на магистърски тези ще се проведат на 10 юли 2018 г., 10.00 ч.

  • Специалност "Медии и журналистика" със специализация "Връзки с обществеността" - зала 2032-А (зала "Научни съвети")
  • Специалност "Медии и журналистика" със специализация "Бизнес журналистика и продуцентство" - зала 2028-А (Факултетна зала)

Подаване на молба в катедрата: до края на м. март 2018 г. с подпис на научния ръководител.

Предаване на магистърските тези: 2 юли 2018 г., 11-12.00 ч., каб. 3078 (на електронен носител и една разпечатка с подпис на научния ръководител на титулната страница).

Получаване на рецензиите: 9 юли 2018 г., 11-12.00 ч., каб. 3078.

Важно!

От 2 до 5 юли при инспекторката на специалността в отдел студенти „Магистри“ (г-жа Даниела Илиева) трябва да се представят:

  • Първа страница на магистърската теза с подписа на научния ръководител
  • 2 бр. снимки
  • Печат от библиотеката на УНСС за липса на задължения
  • Копие от дипломата за средно образование и за ОКС "Бакалавър" (ако се подават от друго лице - и копие от личната карта)

Галерия снимки от Дати за държавни изпити (бакалавър) и защити (магистър) ...