Катедра "Медии и обществени комуникации"

Връчване на дипломи - 2 ноември 2017

петък, 13 октомври 2017 17:27

Уважаеми колеги,

На 2 ноември 2017 г., 16-18.30 ч. в аула "Максима" на УНСС ще се проведе тържественото връчване на дипломите на завършилите специалностите "Медии и журналистика" и "Медия икономика" (бакалаври) и специалности "Медии и журналистика" със специализации "Връзки с обществеността", "Бизнес журналистика" и "Продуцентство и културни индустрии" (магистри).

ВАЖНО: на 2 ноември 2017 г. между 15-15.30 ч. дипломантите в ОКС "Бакалавър" и "Магистър" трябва да минат през инспекторките на отдел "Студенти" (съответно - за бакалавър и магистър) за полагане подпис в дипломните книги.

Успех на всички и до скоро!

Галерия снимки от Връчване на дипломи - 2 ноември 2017 ...