Катедра "Медии и обществени комуникации"

Дати за държавни изпити и защити дипломни работи

петък, 24 януари 2014 16:38

ВАЖНО! 

На 20 февруари 2014 година от 14.00 ч. в зала 2032-А ще се проведе държавен изпит за ОКС "Бакалавър" по специалност "Медии и журналистика" и защита на магистърски тези за ОКС "Магистър" по специаност "Медии и журналистика" със специализации "Връзки с обществеността", "Продуцентство и културни индустрии" и "Бизнес журналистика".

Краен срок за предаване на дипломните работи и магистърските тези: 12 февруари, 10-12.00 ч. в зала 2035; получаване на рецензиите - 18 февруари, 10-12.00 ч. в зала 2035.

Успех!

Галерия снимки от Дати за държавни изпити и защити дипломни работи ...