Катедра "Медии и обществени комуникации"

100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: понеделник, 15 юли 2019 12:27

Информационно табло

15 ЮЛИ 2019 Г.

-----

ВАЖНО: всички дипломирани студенти трябва да се подпишат лично на дипломата за висше образование в отдел "Студенти – Бакалавър" в периода 2-13 септември 2019 г. (гише №12).

-----

Държавен изпит, ОКС "Бакалавър" специалност "Медии и журналистика"
Втора сесия: 10 октомври 2019 г., 9.00 ч.

Държавен изпит, ОКС "Бакалавър", специалност "Медия икономика"
Втора сесия: 10 октомври 2019 г., 9.00 ч.

Всички кандидати трябва предварително (две седмици преди датата на изпита) да посетят инспекторката на специалността (отдел "Студенти", гише 12), за да подадат заявление за явяване на държавен изпит, придружено от две снимки паспортен формат.

Защита на магистърски тези: 10 октомври 2019 г., 10.00 ч. (специалност "Медии и журналистика" със специализации "Връзки с обществеността" и "Бизнес журналистика и продуцентство"

Краен срок за предаване на магистърските тези: 1 октомври 2019 г., 11-12.00 ч., каб. 3078 (електронен носител и една разпечатка с подпис на научния ръководител на титулната страница).

Залите ще бъдат обявени допълнително.