Катедра "Медии и обществени комуникации"

Обновено: вторник, 15 януари 2019 8:17

Консултационни часове на преподавателите

Моля, свържете се със съответния преподавател по електронна поща, за да заявите индивидуална консултация. Всички преподаватели са на Ваше разположение два пъти по два часа седмично през семестриално време.