Катедра "Медии и обществени комуникации"

Обновено: петък, 10 юни 2022 12:19

Випускови ръководители

  

Уважаеми колеги, тук ще откриете информация за випусковите ръководители на курсовете от ОКС "Бакалавър":

Випусков ръководител на студентите от специалност "Медии и журналистика", прием уч. 2018/19 г. - гл. ас. д-р Илия Вълков

Випусков ръководител на студентите от специалност "Медия икономика", прием уч. 2018/19 г. - гл. ас. д-р Диана Андреева-Попйорданова

Випусков ръководител на студентите от специалност "Медии и журналистика", прием уч. 2019/20 г. - проф. д.н. Ивайло Христов

Випусков ръководител на студентите от специалност "Медия икономика", прием уч. 2019/20 г. - гл. ас. д-р Иван Вълчанов

Випусков ръководител на студентите от специалност "Медии и журналистика", прием уч. 2020/21 г. - доц. д-р Биляна Томова

Випусков ръководител на студентите от специалност "Медия икономика", прием уч. 2020/21 г. - доц. д-р Биляна Томова

Випусков ръководител на студентите от специалност "Медии и журналистика", прием уч. 2021/22 - доц. д-р Светла Цанкова

Випусков ръководител на студентите от специалност "Медия икономика" , прием уч. 2021/22 г. - гл. ас. д-р Мария Николова