Катедра "Медии и обществени комуникации"

Обновено: четвъртък, 15 юли 2021 11:52

Бизнес журналистика и продуцентство


ПРЕДСТАВЯНЕ


Съдържанието на магистърска програма „Бизнес журналистика и продуцентство“ е структурирано около два основни стълба на връзката между медии и бизнес:

 • Отразяване на спецификата на обективните бизнес процеси в медийна среда (=бизнес журналистика)
 • Създаване и успешна пазарна реализация на медийно съдържание (=продуцентство)

Дисциплините, включени в учебния план, са разделени равномерно между областите на (1) бизнес журналистиката и (2) продуцентството. Самият учебен план е изготвен съгласно тенденциите в няколко големи европейски бизнес и медийни училища - Париж и Лил (Франция), Хамбург и Мюнхен (Германия) и Лондон (Великобритания).

Основен акцент в програмата са задълбочено разработените практикуми (продуцентски и медиен), в които кандидатите развиват уменията си в пряк контакт с утвърдени професионалисти от медийната сфера.

Тук можете да разгледате мултимедийно представяне на учебния план на магистърската програма.


* Промо видео на магистърската програма:

* Магистърската програма развива следните специфични знания и умения:

 • Практически умения и познания в сферата на бизнес журналистиката и продуцентството, които надграждат усвоеното в бакалавърска степен на сродни специалности
 • Задълбочено познаване на различни методи за решаване на конкретни задачи в тези професионални сфери
 • Критическо мислене и иновативен подход при решаване на задачи
 • Способност за самостоятелно изучаване и разрешаване на нововъзникващи проблеми
 • Творчески подход при намиране на подходящи решения

* Успешните кандидати имат широко поле за практическа реализация като:

 • Бизнес/икономически журналисти
 • Продуценти на различни типове медийно съдържание
 • Наблюдатели/коментатори в печатните и електронни медии по всички икономически, финансови, управленски теми
 • Специалисти за връзки с обществеността към частни фирми и PR-агенции
 • Организатори и координатори на проекти по национални/международни програми на различни организации и институции
 • Медийни съветници на икономически и финансови институции, на медии и медийни организации и на професионалисти от бизнеса
 • Професионални медийни кадри за работа в институциите, осъществяващи интеграционните връзки в контекста на глобализиращата се световна икономика

КАНДИДАТСТВАНЕ

За магистърска програма "Бизнес журналистика и продуцентство" можете да кандидатствате чрез конкурс по документи и/или полагане на конкурсен изпит в електронен формат. Повече информация за прием ще откриете тук.

* Въпроси? Пишете ни по всяко време по електронна поща на [email protected].