Катедра "Медии и обществени комуникации"

100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: петък, 20 април 2018 17:40

Наука


23 ФЕВРУАРИ 2018 г. - международна кръгла маса на тема "Bridging the Gap between Education and Labour Market Needs" (очаквайте подробности...)


21-2 НОЕМВРИ 2017 г. - международна научна конференция на тема "Медии, комуникации, общество" (очаквайте подробности...)


15 ЮЛИ 2016 Г. - Колективен монографичен труд (Икономически и професионални трансформации в конвергентна медийна среда)


1 МАРТ 2016 Г. - Национална конференция "Медиите и бежанците"


2 ЯНУАРИ 2014 Г. - Катедрен брой на Научни трудове на УНСС


29 ОКТОМВРИ 2013 Г. - Юбилейна научна конференция на катедра "Медии и обществени комуникации"