Катедра "Медии и обществени комуникации"

Успех за наши студенти в кампанията „Бъди грамотен“

сряда, 06 април 2016 15:06

Студенти от специалност „Медии и журналистика“ представиха УНСС в седмото издание на инициативата „Бъди грамотен“.

Събитието се проведе на 14.03 в пресклуба на БТА. Отборът на УНСС, който участва тази година в маратона по грамотност, беше съставен от Сабие Хадживезулова (IV курс), Михаела Огнянова (III курс) и Виктория Мичева (III курс).

Другите два университета, които традиционно се включват в кампанията, са НБУ и Софийският университет „Св. Климент Охридски“. Петте различни казуса, които трябваше да решат участниците в „Бъди грамотен“, бяха свързани най-вече с правилното прилагане на граматически, пунктуационни и правописни правила в българския език. Всеки от отборите беше подготвил и въпроси към колегите си, свързани с правилно изписване на сложни думи, употреба на дублетни форми и т.н.

Отборът на УНСС показа най-висока езикова култура при поставянето и решаването на всички казуси. Националната кампания „Бъди грамотен“ се организира от образователния портал „Академика БГ“ от 2009 г. Цел на инициативата е да поощрява и насърчава езиковата грамотност и правилната употреба на българския език.

Репортаж и снимки - тук.

Галерия снимки от Успех за наши студенти в кампанията „Бъди грамотен“ ...