Катедра "Медии и обществени комуникации"

Катедра "Медии и обществени комуникации" на пет години


b-day.5.jpgУважаеми колеги и приятели,

Вече пет години екипът на катедра "Медии и обществени комуникации" влага сериозни усилия в утвърждаване на професионалното направление “Обществени комуникации и информационни науки” в УНСС. Постигането на тази цел - с труд и всеотдайност - се измерва с подготовката на бакалаври в съществуващата вече десет години специалност “Медии и журналистика”, с четирите магистърски програми на катедрата и с ръководството на 10 докторанти, от които трима вече с успешна защита. 

Осъщественото не е малко: много публикувани монографични изследвания и научни статии, част от които в международни реферирани издания с импакт фактор; електронно списание „Медии и обществени комуникации”, отличено от Съюза на българските журналисти в категорията „Електронен сайт” и получило златен плакет (проф. д-р Любомир Стойков); учебен практикум в бакалавърска и магистърска степен с участието на най-изявените български журналисти и ПР-експерти (доц. д-р Светла Цанкова); факултетно двуезично научно списание „Инфраструктура и комуникации” (доц. д-р Цветан Кулевски); Обсерватория по икономика на културата, която се превърна в безспорен фактор в българския обществен и политически живот (доц. д-р Биляна Томова, докторант Диана Андреева).

Подготвен е нов, по-добър учебен план на специалност „Медии и журналистика” за учебната 2013-2014 г., а през есента на 2013 г. ще бъдат приети студенти и в новата специалност – „Медия икономика”, която е без аналог за висшето образование в България. “Вестник на УНСС” се издава с помощта на катедрата (гл. ас. д-р Стела Константинова) и студенти от специалността “Медии и журналистика”. Новият катедрен сайт прави академичния и административния живот на катедрата съвършено прозрачен; на официалната си страница във Фейсбук катедрата има контакт с над 450 активни последователи, създаден е и собствен канал в Youtube (гл.ас. д-р Мартин Осиковски). В подготовка е юбилейна научна конференция, посветена на 160-та годишнина от рождението на проф. Стефан Бобчев (доц. д-р Ивайло Христов);  предстои старт на учебното телевизионно студио и на университетска телевизия към УНСС.

Честит пети рожден ден на катедра "Медии и обществени комуникации" - благодарим на всички, които ни подкрепят и са с нас!

Галерия снимки от Катедра "Медии и обществени комуникации" на пет години ...