Катедра "Медии и обществени комуникации"

"Българското кино - моментна снимка" е темата на шестия форум за устойчиво развитие на българската филмова индустрия

петък, 04 ноември 2022 14:45

Университетът за национално и световно стопанство – Център за медийни изследвания и аудиовизуална политика и Националната академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“, в партньорство с Изпълнителна агенция „Национален филмов център“, Българска национална филмотека, Съюз на българските филмови дейци, Асоциация на филмовите продуценти, Сдружение на филмовите и телевизионните режисьори, Филмаутор, Българска асоциация на кинорежисьорите, Асоциация на българските оператори, Академика 21, Българска асоциация на филмовите, телевизионните и радио сценаристи, Асоциация на българските филмови продуценти, Българска асоциация на независимите художници и аниматори - Пройко Пройков, Асоциация на българските анимационни продуценти, Асоциация на българските киносалони, Асоциация на филмовите и телевизионни продуценти и Обсерватория по икономика на културата, организират кръгла маса: "ШЕСТИ ФОРУМ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКАТА ФИЛМОВА ИНДУСТРИЯ – БЪЛГАРСКОТО КИНО - МОМЕНТНА СНИМКА".

Събитието ще се проведе на 8 ноември 2022 г. от 12.00 ч., в Голяма кинозала, НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“.

Целта на Форума за устойчиво развитие на българската филмова индустрия е да бъде намерен най-добрият път за ефективно и ефикасно управление и финансиране на българската филмова индустрия - през призмата на европейските политики и практики, което от своя страна да доведе до нейното устойчиво развитие.

В настоящото издание на форума ще бъдат засегнати следните теми, свързани с развитието на българската филмова индустрия:

Публичните финанси за българската филмова индустрия в държавния бюджет за 2022 г.;
Транзитната сметка в БНБ с 18 млн. лв. за българската филмова индустрия;
Перспективите за българското кино в държавния бюджет за 2023 г. и тригодишната бюджетна прогноза за периода 2023-2025 г.;
Финансиране и управление на филмовата индустрия и разпоредбите в Закона за филмовата индустрия/ЗФИ/, Правилник за приложение на Закона за филмовата индустрия/ППЗФИ/ и все още липсващ Устройствен правилник за дейността на ИА „Национален филмов център“;
Създаване на работна група за фонд „Българско кино“;
За участие са поканени представители на Министерство на културата, Министерство на финансите, Комисия по култура и медии в 48-то Народно събрание на Република България, Столична община, Българска национална телевизия, граждански и творчески организации в областта на филмовата индустрия, представители на медиите.

Форумът „Устойчиво развитие на българската филмова индустрия“ е част от София - творчески град на киното на ЮНЕСКО и се осъществява в изпълнение на стратегията на Столична община - София – творчески град на киното.

Потвърждение за участие можете да изпратите на следните електронни адреси на организаторите на кръглата маса: [email protected], [email protected], както и на тел. 0888-661420 (д-р Диана Андреева-Попйорданова).

Галерия снимки от "Българското кино - моментна снимка" е темата на шестия форум за устойчиво разви ...