Катедра "Медии и обществени комуникации"

#unwemedia вече е катедра на ЮНЕСКО!

сряда, 19 октомври 2022 10:54

Скъпи колеги, студенти, приятели, вече можем официално да обявим, че катедра "Медии и обществени комуникации" е катедра на ЮНЕСКО.След дълъг период на кандидатстване и одобрение #НашатаКатедра е UNESCO Chair on Media and Information Literacy and Cultural Policies for Sustainable Development (Катедра на ЮНЕСКО по медийна и информационна грамотност и културни политики за устойчиво развитие).Ще продължим и разширим работата си, свързана с темата на проекта и с целите за устойчиво развитие, заложени в стратегическите документи на ЮНЕСКО.Очаквайте подробности!

Галерия снимки от #unwemedia вече е катедра на ЮНЕСКО! ...