Катедра "Медии и обществени комуникации"

Катедра "МОК" и представители на ФЖМК с позиция за избора на членове на СЕМ

петък, 15 април 2022 9:29

Позиция на преподаватели и докторанти от Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския университет „Св. Кл. Охридски“

и от катедра „Медии и обществени комуникации“ на УНСС 

Във връзка с предстоящия избор на членове на Съвета за електронни медии изразяваме мнението на преподаватели и докторанти от ФЖМК и от катедра „Медии и обществени комуникации“ за провеждане на избора в съответствие с високите обществени очаквания и с необходимостта от повишаване на капацитета и гарантиране на независимостта на медийния регулатор. 

Номинациите и изборът на членовете на СЕМ трябва да се основават на доказани морални и професионални качества на кандидатите и обществен авторитет. 

Журналистическата общност и гражданското общество неведнъж са настоявали за прозрачни процедури, непартиен избор, високи професионални изисквания за избор на членове на медийния регулатор. 

София,

13 април 2022 г. 

Галерия снимки от Катедра "МОК" и представители на ФЖМК с позиция за избора на членове на СЕМ ...