Катедра "Медии и обществени комуникации"

Кандидатствайте в #unwemedia с участие в националното състезание по медии и журналистика

вторник, 01 март 2022 9:18

На 1 март 2022 г. започна националното състезание за творчески разработки по медии и журналистика, организирано ежегодно от катедра „Медии и обществени комуникации“ – УНСС. Темата традиционно е „Историята, която заслужава да бъде разказана“, а на авторите на отличените разработки ще бъде призната отлична оценка за кандидатстване в бакалавърските специалности „Медии и журналистика“ и „Медия икономика“ в направление „Обществени комуникации и информационни науки“.

Темата предполага разработки в различни формати – текст, фоторазказ и видео, даващи свобода и възможност за оригинални идеи на кандидатите. Срокът за изпращане на готовите материали на имейл media@unwe.bg е 15 април 2022 г. На него кандидатите могат да пишат, ако имат въпроси и нужда от съдействие.

На първенците от организираното по решение на АС национално състезание за творчески разработки по медии и журналистика, завършващи средното си образование през учебната 2021/2022 г., се признава оценка отличен (6.00) за резултат от конкурсен изпит в УНСС за направление „Обществени комуникации и информационни науки“.

Ако кандидатите пожелаят да се обучават в специалности от други професионални направления, могат да участват в класирането по реда, установен в Правилника за приемане на студенти в ОКС „бакалавър“ и „магистър“ след средно образование през учебната 2022/2023 г.

Първенците представят сертификат с резултата от състезанието при записването за класиране.

Галерия снимки от Кандидатствайте в #unwemedia с участие в националното състезание по медии и журн ...