Катедра "Медии и обществени комуникации"

Продължете обучението си в магистърска степен в #unwemedia

четвъртък, 15 юли 2021 11:22

Катедра "Медии и обществени комуникации" предлага обучение в две магистърски програми - "Връзки с обществеността" и "Бизнес журналистика и продуцентство".

Магистърската програма по „Връзки с обществеността“ в нашата катедра е насочена към всички, които имат интерес и желание да се развиват професионално в сферата на PR. Бъдещите комуникационни специалисти ще бъдат подготвени да управляват специални събития, да прилагат принципите и техниките на имиджмейкърството, да създават и управляват дигитално съдържание, да поддържат комуникационните канали на организациите в интернет, да планират различни видове PR кампании, както и да упражняват важни аналитични дейности, пряко свързани с ръководството на държавните, обществените или частните организации.

Магистърската програма е основана и ръководена от проф. д.н Любомир Стойков и до момента в нея са обучени над 120 студенти, които са на ключови позиции в институции, PR агенции и компании.

Повече информация за нея можете да намерите тук.


Съдържанието на магистърска програма „Бизнес журналистика и продуцентство“ е развито около два основни стълба на връзката между медии и бизнес: (1) отразяването на спецификата на обективните бизнес процеси в медийна среда, от една страна; и (2) създаване на специфични медийни продукти, от друга.

Специалистите, завършили магистърска програма имат широко поле за практическа реализация като: икономически журналисти, продуценти на различни типове медийно съдържание, наблюдатели и коментатори в печатните и електронни медии по всички икономически, финансови, управленски и други теми; организатори и координатори на изследователски проекти по международни програми на различни организации и институции; медийни съветници на икономически и финансови институции; професионални медийни кадри за работа в институциите, осъществяващи интеграционните връзки на България с Европейския съюз и глобализиращата се световна икономика.

Повече информация за програмата можете да намерите тук.

При въпроси, можете да се свържете с нас на media@unwe.bg. Очакваме ви!

Галерия снимки от Продължете обучението си в магистърска степен в #unwemedia ...