Катедра "Медии и обществени комуникации"

Важно: нови правила за приемните изпити по журналистика

четвъртък, 21 декември 2017 13:35

Уважаеми бъдещи колеги,

През последната година обмислихме внимателно различни възможности за подобряване на приемните изпити за специалност „Медии и журналистика“.

Като взехме предвид практиката в няколко големи европейски и световни медийни училища, решихме следното (вж. и графиката долу):

  • Вместо специализиран писмен изпит, даваме възможност на всички да кандидатстват с оценка от положена матура по български език и литература *или* с полагане на единен приемен изпит (ЕПИ) в УНСС (модули 1+3: български език и езикова култура; български език и литература) – по избор на кандидата.
  • След кандидатстване с оценка от матура или полагане на ЕПИ, успешните кандидати (оценка над „добър, 3.50“) ще бъдат поканени на събеседване.
  • Финалното класиране ще се извършва въз основа на:
    • Общия успех от дипломата за завършено средно образование
    • Оценка от матура по български език и литература *или* оценката от ЕПИ
    • Оценка от проведеното събеседване

Журналистика - нови приемни изпити

Скоро тук ще публикуваме информация, която ще Ви помогне да се подготвите успешно за събеседване за прием в специалност „Медии и журналистика“ на УНСС.

Както винаги, оставаме на Ваше разположение по електронна поща или в каналите си в социалните мрежи, ако имате въпроси.

Весели празници и радостно посрещане на Нова година!

Галерия снимки от Важно: нови правила за приемните изпити по журналистика ...