Катедра "Математика"

Обновено: петък, 02 ноември 2018 9:40

Консултационни часове на преподавателите

 

                                                      КОНСУЛТАЦИИ

                              на преподавателите от катедра “Математика”

                                 за І семестър на учебната 2018/2019 г.

 

Преподавател

Кабинет

Ден

Час

 

 

 

 

1. доц. д-р Мая Микренска

2088

сряда

14:00 до 17:00 

2. доц. д-р Милена Димова

2086

четвъртък

петък

14:00 до 15:30 

3. проф. д.м.н. Николай Божинов

2087

четвъртък

11:00 до 14:00

4. гл.ас. д-р Иван Йорданов

2087

вторник

събота

19:15 до 20:45

15:00 до 16:30

5. гл.ас. д-р Костадин Шейретски

2090

сряда

10:00 до 12:00

13:00 до 14:00

6. гл..ас. д-р Миглена Иванова

2087

вторник

09:00 до 12:00

7. гл.ас. д-р Владимир Котев

2091 

понеделник

вторник

09:30 до 10:30

10:30 до 12:30

7. ас. д-р Иван Иванов

2091

четвъртък

14:00 до 17:00