Катедра "Математика"

100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: вторник, 19 ноември 2019 15:54

Консултационни часове на преподавателите

 

                                                      КОНСУЛТАЦИИ

                              на преподавателите от катедра “Математика”

                                 за І семестър на учебната 2019/2020 г.

 

Преподавател

Кабинет

Ден

Час

 

 

 

 

1. доц. д-р Мая Микренска

2088

Сряда

14:00 – 17:00 

2. доц. д-р Милена Димова

2086

Сряда

Четвъртък

12:30 – 14:00

3. гл.ас. д-р Иван Йорданов

2091

Петък

15:45 – 18:45

4. гл.ас. д-р Владимир Котев

2091

Понеделник

Петък

10:30 – 12:30

09:30 – 10:30

5. гл.ас. д-р Костадин Шейретски

2090

Вторник

Четвъртък

09:00 10:30

    13:15 14:45 

6. гл..ас. д-р Миглена Иванова

2087

Сряда

14:30 – 17:30