Катедра "Управление"

MBA Executive вече и в УНСС от учебната 2015/2016 г.

вторник, 26 май 2015 12:45

Нова магистърска програма по „Бизнес администрация“ със специализация „Висш мениджмънт“ в УНСС

Обучението от типа MBA Executive е практика на всяко водещо бизнес училище в Европа и света. УНСС вече не прави изключение – катедра „Управление“ предлага възможност за обучение в областта на висшия мениджмънт с акцент върху глобалните аспекти на бизнеса – лидерството, стратегическото управление, иновативността, човешките ресурси, както и проектно-ориентираните организации.

Приемът по специалност „Бизнес администрация“, специализация „Висш мениджмънт“, в ОКС „Магистър“ е отворен от зимния семестър на учебната 2015/2016 г. Обучението е в редовна форма, в 2 или в 3 семестъра. В програмата могат да се включат дипломирани бакалаври или магистри независимо от професионалното направление и придобитата специалност. Изискването е за поне една година професионален опит в областта на мениджмънта.

Учебните занятия по всяка дисциплина се провеждат съобразено със служебната заетост на участниците – на модулен принцип, предимно в събота и неделя. Поставя се акцент върху самостоятелната подготовка по специализирани теми и казуси, индивидуални и групови презентации, дискусии и семинари, както и консултации с преподаватели и водещи мениджъри – представители на бизнес практиката.

Обучението по новата специалност ще използва максимално възможностите за съвместна работа с представители на организации, с които УНСС има сключени рамкови договори за сътрудничество – Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, стопански камари и палати, професионални сдружения и др. В процеса на обучение ще участват съвместни екипи от преподаватели и номинирани представители на стопанската практика.

Магистрите по „Бизнес администрация“ със специализация „Висш мениджмънт“ придобиват квалификация за работа на различни нива на управление в български и чуждестранни бизнес организации от различни сектори на икономиката. 

Обучението по новата магистърска програма ще се основава на сключени споразумения за сътрудничество с водещи работодателски организации и професионални сдружения в България 

Взаимодействието „Университет-Бизнес“ ще бъде силно застъпено в новата магистърска програма

Галерия снимки от MBA Executive вече и в УНСС от учебната 2015/2016 г. ...