Катедра "Управление"

Решение относно преддипломните стажове за специалност "Бизнес администрация"

вторник, 07 април 2020 13:33

Решение на катедрения съвет на катедра "Управление" на УНСС относно провеждане на преддипломните стажове за специалност "Бизнес администрация", завършващи ОКС "Бакаклавър" през 2020

1. За всички конкретни въпроси по провеждане и отчитане на преддипломните стажове се обръщате към гл. ас. д-р Миглена Ангелова (за редовни студенти) и ас. д-р Емилия Дунева (за дистанционни студенти).

2. Стажовете може да проведете и отчетете по един от следните начини:

2.1. Ако вече сте изкарали стаж, отговарящ на минималните условия (15 работни дни, по специалността), за период от както сте студенти в специалност бизнес администрация насам, той може да ви бъде зачетен.

2.2. Ако въпреки създалата се ситуация в момента може да изкарате стаж в подходяща бизнес организация и по специалността, преди края на летен семестър 2020, той ще ви бъде зачетен.

2.3. Ако сте участвали в стаж по програмите на МОН, то ще ви бъде зачетен.

2.4. Ако не сте изкарвали преддипломен стаж, по желание може да го направите при някои от преподавателите на катедра "Управление". В този случай ще може активно да подпомагате учебната и/или изследователската работа в катедрата. Стажът се провежда по уговорен със съответен преподавател график.

2.5 Ако не попадате в някоя от горните групи, ръководителя на стажовете ще ви зададе практическо задание, съответстващо на натовареността на един преддипломен стаж и срок за изпълнението му.

Галерия снимки от Решение относно преддипломните стажове за специалност "Бизнес администрация" ...