Катедра "Управление"

Връчване на дипломи за ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър"

четвъртък, 15 октомври 2015 13:09 /
Начало:
четвъртък, 15 октомври 2015
Край:
сряда, 25 ноември 2015
Място:
Аула "Максима"
Подробности:

На 25.11.2015 год. от 13,00 ч. в аула "Максима" ще бъдат раздадени дипломите на студентите дипломирали се само през м. юли 2015 год. спец. "Бизнес администграция" ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър". Желателно е същият ден от 10,00 ч. студентите да се обадят на съответните инспекторки, за да се разпишат в дипломната книга.

От к-ра "Управление"