Катедра "Управление"

Връчване на дипломи на ОКС "Магистър"

четвъртък, 30 октомври 2014 14:48 /
Начало:
сряда, 10 декември 2014 16:00
Край:
сряда, 10 декември 2014 17:00
Място:
Зала Тържествена
Подробности:

На 10.12.2014 год. от 16,00 ч. в зала "Тържествена" в сградата на УНСС ще се връчват дипломите на спец. "Бизнес администрация", ОКС "Магистър", успешно защитили магистърски тези през м. юли 2014 год. Необходимо е студентите да се подпишат в дипломната книга при инспекторката - ОКС "Магистър", I етаж, в някои от дните преди раздаването. Желателно е присъствието да бъде 10 - 15 минути преди раздаването.