Катедра "Управление"

ЗАЩИТИ НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ ПРЕЗ М. ЮЛИ

сряда, 03 юни 2020 9:15 /
Начало:
четвъртък, 09 юли 2020 9:00
Край:
събота, 11 юли 2020 16:00
Място:
Online - MS Teams
Подробности:

ЗАЩИТИТЕ НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ ПРЕЗ М.ЮЛИ 2020Г. 

НА СТУДЕНТИ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ “БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ“ - 2 И 3 СЕМЕСТЪРА, СПЕЦИАЛНОСТ “БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ“ СЪС СПЕЦ.“ВИСШ МЕНИДЖМЪНТ“ - 2 И 3 СЕМЕСТЪРА,

ОКС-МАГИСТЪР-РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ

ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ НА 09.07.2020Г. /ЧЕТВЪРТЪК/, ОТ 9.00 ЧАСА

…………………………………………………………………………………...........................

ЗАЩИТИТЕ НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ ПРЕЗ М.ЮЛИ 2020Г. 

НА СТУДЕНТИ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ

“БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ“ СЪС СПЕЦ.“БИЗНЕС КОМУНИКАЦИИ“ - 3 СЕМЕСТЪРА, ОКС-МАГИСТЪР-РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ

ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ НА 09.07.2020Г. /ЧЕТВЪРТЪК/, ОТ 11.00 ЧАСА

 …………………………………………………………………………………………...

ЗАЩИТИТЕ НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ ПРЕЗ М.ЮЛИ 2020Г. 

НА СТУДЕНТИ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ “БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ“ И СПЕЦИАЛНОСТ “БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ“ СЪС СПЕЦ.“ВИСШ МЕНИДЖМЪНТ“

ЗА ОКС-МАГИСТЪР - ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ - СОФИЯ

ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ НА 11.07.2020Г. /СЪБОТА/, ОТ 9.00 ЧАСА

…………………………………………………………………………………………

ЗАЩИТИТЕ НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ ПРЕЗ М.ЮЛИ 2020Г. 

НА СТУДЕНТИ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ “БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ“ И СПЕЦИАЛНОСТ “БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ“ СЪС СПЕЦ.“ВИСШ МЕНИДЖМЪНТ“

ЗА ОКС-МАГИСТЪР - ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ-ХАСКОВО

ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ НА 11.07.2020Г. /СЪБОТА/, ОТ 10.00 ЧАСА

…………………………………………………………………………………………

Крайният срок за предаване на заявления за избор на тема и научен ръководител за защита на магистърска теза през м. юли 2020г. - беше 31.05.2020г.

Краен срок за предаване на дипломната работа на хартиен носител с подписана първа страница от научния ръководител и CD с надписани три имена, факултетен номер и тема или копие от кореспонденция с потвърждение от научния ръководител за завършеността на тезата - 26.06.2020г. - в каб.1047 всеки работен ден от 9.00 до 17.00 часа.

Изготвяне на рецензии - от 29.06.2020г. до 05.07.2020г.

 Получаване на рецензии - 07.07.2020г. в каб.1047 от 9.00 до 15.00 часа или на университетския e-mail на студента.

 Най-късно в деня на предаване на магистърската теза всеки студент трябва задължително да се яви в отдел „Магистри“ на УНСС със следните документи:

  • Копие на първата страница на магистърската теза с подпис на научния ръководител или копие от кореспонденция с потвърждение от научния ръководител за завършеността на тезата
  • Две снимки (размер 45/35 мм)
  • Студентска книжка с печат от библиотеката на УНСС, който удостоверява, че не дължите книги.
  • Диплома за средно образование
  • Диплома за висше образование.
  • Във връзка с онлайн защитите през месец юли 2020г., ще ви бъдат необходими актуалните университетски e-mail, с които е задължително да участвате в събитието през платформата TEAMS. При  забравен  университетски   e-mail  - напишете съобщение с трите си имена, факултетния ви номер и специалност на адрес - mail@unwe.bg. Ако някой от вас има проблем с паролата или я е забравил - обърнете се към Г.Михайлова на e-mail - gmihailova@unwe.bg или на сл.тел. 02/8195 531 в срок до 01.07.2020г. Повече подробности за използването на платформата и за университетските пощи може да прочетете в личния си профил в уеб-студент. 
  • Основно изискване към студентите е задължително да използват камера при защитата.
  • Така описаната онлайн защита е възможност, от която може да се възползвате при желание, но при нежелание от ваша страна може защитата да бъде осъществена и на следващата присъствена сесия (месец октомври) без това да има каквито и да е негативни последствия за студента.

  • Рецензиите за потвърдилите участие ще бъдат изпратени по електронната поща в деня преди защитата.

  • На пощите си ще получите и линк от изпитната комисия за онлайн събитието, където ще се проведе защитата на разработките. 

 

ПОСОЧЕНИТЕ ПО-ГОРЕ СРОКОВЕ ВАЖАТ ЗА ОКС-МАГИСТЪР - РЕДОВНО и ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

КАТЕДРА „УПРАВЛЕНИЕ“