Катедра "Управление"

Защита на дипломни работи и държавен изпит

вторник, 28 май 2013 9:45 /
Начало:
петък, 14 юни 2013
Край:
понеделник, 08 юли 2013
Място:
Катедра "Управление"
Подробности:

 

На 05.07.2013 год. от 9,00 ч. в новия Тестови център ще се проведе електронния държавен изпит на студентите от спец. "Бизнес администрация". Те трябва да подадат молбите си за явяване на изпита при инспекторката в степен "Бакалавър". Желателно е да бъдат в деня на изпита в 8,30 ч. със студентски книжки.

На 05.07.2013 год. от 9,00 ч. в П034 ауд. ще се проведе защита на дипломни работи от I-ва комисия на студенти от спец. "Бизнес администрация". Същият ден от 9,00 ч. в П038 ауд.ще се проведе защита на дипломни работи от II-ра комисия на студенти от спец. "Бизнес администрация". Разпределението по комисии ще бъде оповестено на таблото в катедрата в деня на защитата.

На 05.07.2013 год. от 9,00 ч. в П035 ауд. ще се проведе защита на дипломни работи на спуденти от спец. "Бизнес администрация" със специализация по бизнес комуникации.

На 08.07.2013 год. от 14,00 ч. в Лаборатория на "Стокознание" ще се проведе защита на дипломни работи на студенти от спец. "Бизнес администрация" със специализация по управление на качеството и околната среда.

Всички дипломанти до 14.06.2013 год. трябва да представят в катедрата своята дипломна работа на хартиен и електронен носител подписана от научния ръководител. След този срок дипломни работи няма да се приемат от катедрата.

На 3 и 4.07.2013 год. ще се раздават рецензиите от 9,00 - 15,00 ч.

Всички дипломанти трябва да  проверят за не нанесените си оценки в степен "Бакалавър" и степен "Магистър" защото няма да бъдат допуснати до защита или държавен изпит, ако имат не нанесени оценки.