Катедра "Управление"

Защита на магистърски тези за ОКС "Магистър", спец.БА / УКОС

събота, 22 септември 2012 10:00 /
Начало:
вторник, 09 октомври 2012 9:00
Край:
вторник, 09 октомври 2012 13:00
Място:
зала 1085
Подробности:

Защитата на магистърските тези за ОКС "Магистър", спец. Бизнес администрация със специализация управление на качеството и околната среда ще се проведе на 09.10.2012г. от 9,00ч. Залите с разпределението на студентите ще бъде изнесена по-късно на таблото пред кабинет 1047.

Срокът за предаване на дипл;омни работи в един екземпляр, подписан от научния ръководител, а също така и на електронен носител (CD), за ОКС "Бакалавър" е 28.09.2012г.

Рецензии ще се раздават на 08.10.2012г. в кабинет 1047.