Катедра "Управление"

Защита на магистърски тези за ОКС "Магистър", спец. Бизнес администрация

събота, 22 септември 2012 9:50 /
Начало:
четвъртък, 11 октомври 2012 9:00
Край:
вторник, 11 септември 2012 13:00
Място:
2019
Подробности:

Защитата на магистърските тези за ОКС "Магистър", спец. Бизнес администрация ще се проведе на 11.10.2012г. от 9,00ч. Залите с разпределението на студентите ще бъде изнесена по-късно на таблото пред кабинет 1047.

Срокът за предаване на дипл;омни работи в един екземпляр, подписан от научния ръководител, а също така и на електронен носител (CD), за ОКС "Бакалавър" е 28.09.2012г.

Рецензии ще се раздават на 08.10.2012г. в кабинет 1047.