Катедра "Управление"

ЗАЩИТИ НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ

сряда, 15 януари 2020 13:53 /
Начало:
вторник, 24 март 2020 10:00
Край:
Място:
зала 3002
Подробности:

ЗАЩИТИТЕ НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ НА СТУДЕНТИ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ “БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ“ - 2 И 3 СЕМЕСТЪРА, СПЕЦИАЛНОСТ “БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ“ СЪС СПЕЦ.“ВИСШ МЕНИДЖМЪНТ“ - 2 И 3 СЕМЕСТЪРА, СПЕЦИАЛНОСТ “БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ“ СЪС СПЕЦ.“БИЗНЕС КОМУНИКАЦИИ“ - 3 СЕМЕСТЪРА, ОКС-МАГИСТЪР-РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ И ОКС-МАГИСТЪР ДО-СОФИЯ ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ НА 24.03.2020г., от 10.00 часа, в зала 3002

 

Краен срок за предаване на заявления за избор на тема и научен ръководител - 31.01.2020г.

Краен срок за предаване на дипломната работа на хартиен носител с подписана първа страница от научния ръководител и CD с надписани три имена, факултетен номер и тема - 13.03.2020г.

Изготвяне на рецензии - от 16.03.2020г. до 20.03.2020г.

Раздаване на рецензии - 23. 03.2020г. в каб.1047 от 9.00 до 15.00 часа.