Катедра "Управление"

Обновено: понеделник, 20 септември 2021 11:58

Образователно квалификационна степен "Магистър"


Кандидатстване - magistri.unwe.bg


Специалности към катедра Управление:

 (обучението по специалности е в две и три семестриални форми, редовно и дистанционно обучение. За повече информация - magistri.unwe.bg)

Бизнес администрация

Бизнес администрация със специализация “Висш мениджмънт”

 

Управленско консултиране

 

Комуникационен мениджмънт


Управление на

миграционните процеси

 

Местно самоуправление

 

Избираеми дисциплини по специалности


Ръководство за разработване и защита на магистърски тези


Заявление за разработване на магистърска теза