Катедра "Управление"

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

понеделник, 23 март 2020 13:54
Със Заповед на Ректора на УНСС - рег.№631/13.03.2020г., т.5 се отменят всички планирани държавни изпити и защити на дипломни работи от 13.03.2020г. до 29.03.2020г. вкл.  В тази връзка, държавният изпит на 24.03.2020г. на студенти от специалност "Бизнес администрация",  ОКС-Бакалавър - редовно и дистанционно обучение-София, както и з ащитите на магистърски тези на 24.03.2020г. на студенти от специалност "Бизнес администрация" - 2 и 3 сем., специалност "Бизнес администрация" със специализация "Висш мениджмънт" - 2 и 3 сем., специалност "Бизнес администрация" със специалност "Бизнес комуникации" - 3 сем., ОКС-Магистър - редовно обучение и ОКС-Магистър - дистанционно обучение-София се отлагат за неопределено време. Новите дати за провеждане на държавни изпити и защити на магистърски тези ще бъдат определени допълнително след Заповед на Ректора на УНСС. Рецензиите ще се получат на e-mail в деня преди датата за защита.
                               
                                                                                                                                                   катедра "Управление"

Галерия снимки от   ВАЖНО  СЪОБЩЕНИЕ ...