Катедра "Управление"

100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: четвъртък, 31 май 2018 12:18

Контакти

Ръководител катедра
Научен секретар
Административен секретар

Диана Велинова

E-mail E-mail:

Phone Телефон: (02) 8195 257

Office Кабинет: 1047