Катедра "Управление"

100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: вторник, 20 октомври 2020 11:43

Консултационни часове на преподавателите за зимния семестър на учебната 2020/2021 год.

ЧАСОВЕ ЗА КОНСУЛТАЦИИ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ ОТ КАТЕДРА „УПРАВЛЕНИЕ“

Зимен семестър 2020/2021г.

ПРЕПОДАВАТЕЛ

ДЕН

ЧАС

КАБИНЕТ

  проф. д-р Надя МИРОНОВА

ВТОРНИК

13.00 - 14.00

ОНЛАЙН

ВТОРНИК

14.00 - 16.00

1049

 проф. д.н. Мая ЛАМБОВСКА

СРЯДА

15.45 - 17.15

1045-А

ЧЕТВЪРТЪК

15.45 - 17.15

ОНЛАЙН

проф. д-р Матилда АЛЕКСАНДРОВА-БОШНАКОВА

ПОНЕДЕЛНИК

12.30 - 15.30

1045 и ОНЛАЙН

проф. д-р Цветана СТОЯНОВА

СРЯДА

11.00 - 13.00

1021

 доц. д-р Марияна КУЗМАНОВА

СРЯДА

16.15 - 17.45

1046

ПОНЕДЕЛНИК

12.45 - 14.15

ОНЛАЙН

доц. д-р Ангел МАРЧЕВ

ПЕТЪК

17.00 - 18.30

ОНЛАЙН

хон. доц. д-р Ангел МАРЧЕВ

ПЕТЪК

17.00 - 18.30

ОНЛАЙН

 доц. д-р Татяна КИЧЕВА

СРЯДА

18.00 - 19.30

ОНЛАЙН

ЧЕТВЪРТЪК

16.00 - 17.30

1041

доц. д-р Филип СТОЯНОВ

СРЯДА

14.00 - 17.00

1041

гл. ас. д-р Ивайло ИЛИЕВ

ПОНЕДЕЛНИК

11.20 - 13.30

1045 и ОНЛАЙН

гл.ас. д-р Илия КЕРЕЗИЕВ

ПЕТЪК

16.00 - 19.00

1041

 гл.ас. д-р Миглена АНГЕЛОВА

 ПЕТЪК

 14.00 - 17.00

1046 

 ас. д-р Емилия ДУНЕВА

ВТОРНИК

14.15 - 15.45

1049

СРЯДА

07.15 - 08.45

ОНЛАЙН

 ас. д-р Мария ЯНКОВА-МЛАДЕНОВА

ПОНЕДЕЛНИК

12.15 - 15.15

1042