Катедра "Управление"

Обновено: петък, 22 февруари 2019 14:02

Консултационни часове на преподавателите за летния семестър на учебната 2018/2019 год.

ПРЕПОДАВАТЕЛ

 

ДЕН

ЧАС

КАБИНЕТ

проф. д.н. М. Ламбовска

ВТОРНИК

14.00-15.30 часа

1045-А

СРЯДА

 09.00-10.30 часа

проф. д-р М. Александрова

ВТОРНИК

11.15-12.45 часа

1045

СРЯДА

16.15-17.45 часа

доц. д-р Н.Миронова

ПОНЕДЕЛНИК

14.00-17.00 часа

1049

доц. д-р Цв.Стоянова

СРЯДА

07.15-10.15 часа

1045

доц. д-р М.Кузманова

СРЯДА

13.15-14.15 часа

1046

15.45-17.45 часа

доц. д-р А.Марчев

ПЕТЪК

14.00-17.00 часа

1048

хон. доц. д-р А.Марчев

ПЕТЪК

14.00-17.00 часа

1048

доц. д-р Т.Кичева

ВТОРНИК

17.00-18.30 часа

1041

ЧЕТВЪРТЪК

09.00-10.30 часа

гл. ас. д-р И.Илиев

ВТОРНИК

12.15 -13.30 часа

1045

ПЕТЪК

12.15-14.00 часа

гл. ас. д-р И.Керезиев

ВТОРНИК

14.00-17.00 часа

1041

гл. ас. д-р М.Ангелова

ВТОРНИК

17.30-20.30 часа

1046

гл. ас. д-р Ф.Стоянов

ПОНЕДЕЛНИК

14.00-17.00 часа

1041

ас.д.н. Стоян Коев

ПОНЕДЕЛНИК

14.00-17.00 часа

1041