Катедра "Управление"

Обновено: четвъртък, 20 май 2021 17:59

Бизнес администрация

Специалност „Бизнес администрация“  

ние създаваме успешните бизнес лидери!

 

   Специалност „Бизнес администрация“ е една от най-престижните в университета за национално и световно стопанство, която традиционно се избира от тези млади хора, които желаят да се развиват професионално на управленски позиции в реалния бизнес.

   Обучението обхваща четири годишен курс, в рамките на който се изучават както базисни дисциплини, така и специфични управленски теми, характерни за съвременното конкурентно развитие на бизнес света.

 Дисциплините, които се изучават, дават възможности за усвояване на различни знания и умения свързани с управлението, в това число:

 • планиране, организиране и контрол на бизнес дейности;
 • методи и етапи за вземане на управленски решения;
 • модели и принципи на ефективната комуникация;
 • подбор, оценка и мотивация на служители;
 • концепции и стратегии за електронен бизнес;
 • създаване и управление на собствен бизнес;
 • лидерство и неформални организационни отношения;
 • бюджетна и управленска политика;
 • управление на промени, кризи, операции, иновации и др.;
 • различни методи за изследване, моделиране и планиране в управлението
 • и много други.

   Преподаването по много от предметите е интерактивно, с фокус върху практическата подготовка, което надгражда и развива допълнителни умения и способности на нашите студенти. Тези умения, в реална професионална среда, са едни от най-често изтъкваните предимства, които нашите възпитаници признават за полученото обучение. От друга страна, учебният план е структуриран по начин, който позволява на студента сам да избира една голяма част от дисциплините, по които желае да се обучава, съобразно своите собствени нужди и специфичен интерес.

 

   В рамките на бакалавърската програма по „Бизнес администрация“ нашите студенти имат възможност да получат стипендии, както традиционните на университета (за успех и социални), така и по линия на редица компании, с които имаме допълнителни развити взаимоотношения.

   Същевременно при желание от страна на студентите им предлагаме възможност за продължаване на обучението в чужбина в партньорски водещи университети, използвайки всички предимства и мобилности на програма Еразъм+.

   Наши възпитаници са действащи мениджъри на високи управленски нива в утвърдени национални и международни компании. Те са реалното потвърждение и същинският резултат от нашите общи усилия (както на преподавателите, така и на самите студенти) през периода на обучението им в бакалавърската програма.

   Ако искаш да се самоусъвършенстваш, ако искаш динамична и иновативна академична среда, която се основава на установени традиции във висшето образование, с реални възможности за професионална реализация, тогава специалност „Бизнес администрация“ на УНСС е твоят логичен избор.

 

   Ако си предприемчив, целенасочен, имаш лидерски качества, които искаш да развиеш в сферата на бизнеса, специалност „Бизнес администрация“ е ключът към твоя бъдещ професионален успех!

Катедра Управление във Facebook