Катедра "Управление"

Как да се превърнеш в StartUp Growth Hacker или какво е да управляваш иновативен бизнес в България

четвъртък, 26 февруари 2015 10:30

"Ако се колебаете дали да стартирате бизнес, направете го сега!" С тези думи Ивайло Симов, създател на стратегията Elevan, мотивира присъстващите на срещата-дискусия на тема: "Как да се превърнеш в StartUp Growth Hacker или какво е да управляваш иновативен бизнес в България". Събитието, организирано от катедра „Управление“ със съдействието на Междууниверситетския център за развитие на кариерата (МЦРК), се проведе в голямата конферентна зала.

При откриването на срещата. Отдясно наляво: Ивайло Симов, Elevan, Тодор Брешков, LAUNCHub, Стефан Цалов, представител на Европейския инвестиционен фонд, доц. д-р Ангел Марчев от катедра „Управление“, Кирил Янчев, Ангел Куртев

Модераторът на срещата доц. д-р Ангел Марчев от катедра „Управление“ изказа благодарност към всички присъстващи съорганизатори и партньори: Кирил Янчев от Able, Атанас Димитров, кариерен консултант към МЦРК, Ангел Куртев и др., и представи участниците от Европейския инвестиционен фонд и двата най-големи инвестиционни фонда за стартиращи компании - Elevan и LAUNCHub.

Ивайло Симов запозна аудиторията с фонда Elevan, който определи като голяма общност от инвеститори, ментори и предприемачи, като фонд -акселератор, който осигурява финансиране на стартиращи бизнеси чрез поетапен доход. Работата му е фокусирана върху иновативни идеи и създава програми за успешен бизнес, изтъкна лекторът.

Участници в срещата

LAUNCHub бе представен от Тодор Брешков. Фондът участва като съотборник и ангажиран партньор във всеки от „стартъпите“, т.е. осигурява достъп до широка мрежа от експерти, технологични компании, успешни предприемачи и инвеститори. Тези, които стимулират иновативен бизнес, са малко, защото начинанието е трудно, акцентира Брешков.

В голямата конферентна зала

Студентите се интересуваха най-вече от ролята на екипа при развитието на успешна компания. Екипите трябва да са хомогенни и силни, да имат опит, над който да надграждат, подчерта Брешков. По време на срещата бяха коментирани и въпросите за инвестициите, перспективите за бъдещето и др.

Галерия снимки от Как да се превърнеш в StartUp Growth Hacker или какво е да управляваш иновативен ...