Катедра "Управление"

Съвместна докторска програма между УНСС и Свободния университет в Брюксел

понеделник, 03 февруари 2014 10:10

Нов принос за развитието на академичното сътрудничество между УНСС и университети от европейското образователно пространство е сключеното Споразумение за съвместни докторски програми между Университета за национално и световно стопанство и Свободния университет в Брюксел (VUB, Vrije Universiteit Brussel). Документът бе подписан от ректора на УНСС Проф. д.ик.н. Стати Статев и ректора на VUB проф. д-р Пол де Кноп.

Проф. д.ик.н. Стати Статев (вляво) и проф. д-р Пол де Кноп след подписване на споразумението

На официалната работна среща от белгийска страна участваха проф. д-р Жоел Брансън, декан на Факултета за икономически, социални и политически науки на VUB, проф. д-р Жак Вилрокс, професор по социология в брюкселския университет,  и проф. д-р Николай Денчев. Те изразиха своята увереност във възможностите за ползотворно и успешно академично сътрудничество в третия цикъл на университетското образование - обучението на докторанти. Бяха обсъдени и възможности за съвместни магистърски програми между двете образователни институции.

Пожелания за успех в съвместната дейност

Първите докторанти, които ще бъдат част от съвместната програма, са Иван Божикин от катедра „Икономикс“, Светлана Бояджиева от катедра „Управление“ и Йорданка Иванова от катедра „Предприемачество“ с научни ръководители проф. д.ик.н. Румен Гечев, доц. д-р Матилда Александрова и проф. д.ик.н. Кирил Тодоров.

Ректорът с тримата докторанти

За координатор по изпълнението на Споразумението от страна на УНСС е определен доц. д-р Пенчо Пенчев.

Обща снимка след подписването на документа

Галерия снимки от Съвместна докторска програма между УНСС и Свободния университет в Брюксел ...