Катедра "Управление"

Провеждане на държавен изпит и държавна защита

понеделник, 16 май 2016 10:58 /
Начало:
петък, 10 юни 2016
Край:
вторник, 05 юли 2016
Място:
УНСС
Подробности:

 

         Срок за предаване на дипломните работи в един екземпляр, подписан от научния ръководител, а също така и на електронен носител (CD ), за ОКС “Магистър” е 24.06.2016 год.

 Студентите от ОКС “Магистър” трябва да преснимат подписаната от научния им ръководител титулна страница и да я представят в Магистърска степен.

          Студентите, които се явяват на държавен изпит подават молба-образец лично при инспекторката в Бакалавърска степен.

 

ДЪРЖАВАНИЯТ ИЗПИТ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 11.07.2016 Г. ОТ 13,00 ч. в новия Тестови център.

 

         Дипломантите и от двете степени (независимо дали ще защитават дипломна работа, или ще полагат държавен изпит) да проверят за нанесените си оценки в главна книга при инспекторката от Бакалавърска и Магистърска степени. Всички дипломанти за не нанесени оценки в главните книги не се допускат до защита или полагане на държавен изпит.

          Рецензии ще се раздават на 30.06.2016 год. в 1047 кабинет за спец. БА/УКОС, а за всички останали на 04.07.2016 год. в 1047 кабинет от 9,00 – 15,00 ч.

          Защитата на дипломните работи:

 

  • ще бъде на 05.07.2016 год. ОКС “Магистър” спец. “Бизнес администрация” от 9,00 ч. като в 1039 А кабинет ще бъде защитата на студентите.
  • на студентите ОКС “Магистър” спец. “Бизнес администрация” със специализация по комуникации защитата ще бъде на 05.07.2016 год. от 9,00 ч. като в 1044 зала ще бъде защитата на студентите.
  • ОКС “Магистър” спец. “Бизнес администрация” със специализация по управление на качеството и околната среда защитата ще бъде на 01.07.2016 год. от 9,00 ч. в Лаборатория по „Стокознание“.

 

 

От катедра “Управление”