Катедра "Управление"

Национална научна конференция на тема: "Перспективи и предизвикателства пред съвременното управление"

петък, 19 юни 2015 13:27 /
Начало:
четвъртък, 22 октомври 2015
Край:
Място:
УНСС
Подробности:

Факултет "Управление и администрация"

организира

Национална научна конференция

на тема:

„ПЕРСПЕКТИВИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД СЪВРЕМЕННОТО УПРАВЛЕНИЕ“

 22 октомври, УНСС

Факултетната научна конференция "Перспективи и предизвикателства пред съвременното управление" е посветена на новите направления в развитието на управленската теория и практика. На форума ще бъде отбелязана и 90-годишнината от рождението на проф. Давид Давидов, на чийто живот и дело е посветена кръгла маса.

Конференцията прави връзка с бъдещето чрез организираната специална секция за млади научни работници: асистенти, докторанти и студенти. Програмата включва следните научни направления:

* Бизнес управление;

* Управление на регионите;

* Публична администрация;

* Маркетинг и стратегическо планиране.

На адрес fac_conf_ua@abv.bg се приемат заявки за участие в срок до 2 октомври 2015 г. Те трябва да съдържат заглавие на доклада, резюме до 10 реда, основни ключови думи, автори, контакти.

Индивидуалната такса за участие на външни участници е в размер на 50 лв. с ДДС.