Катедра "Управление"

Провеждане на държавен изпит и защити на дипломни работи

четвъртък, 20 ноември 2014 10:49 /
Начало:
четвъртък, 20 ноември 2014
Край:
вторник, 10 март 2015
Място:
УНСС
Подробности:

Срок за предаване на дипломните работи в един екземпляр, подписан от научния ръководител, а също така и на електронен носител (CD ), за ОКС “Магистър” е 20.02.2015 год.

 Студентите от ОКС “Магистър” трябва да преснимат подписаната от научния им ръководител титулна страница и да я представят в Магистърска степен.

          Студентите, които се явяват на държавен изпит подават молба-образец лично при инспекторката в Бакалавърска степен.

 ДЪРЖАВАНИЯТ ИЗПИТ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 04.03.2015 Г. ОТ 9,00 ч. в новия Тестови център.

          Дипломантите и от двете степени (независимо дали ще защитават дипломна работа, или ще полагат държавен изпит) да проверят за нанесените си оценки в главна книга при инспекторката от Бакалавърска и Магистърска степени. Всички дипломанти за не нанесени оценки в главните книги не се допускат до защита или полагане на държавен изпит.

          Рецензии ще се раздават на 05 и 06.03.2015 год. от 9,00 - 12,00 ч. и от 13,00 – 15,00 ч.в 1047 кабинет.

          Защитата на дипломните работи: 

  • ще бъде на 09.03.2015 год. ОКС “Магистър” спец. “Бизнес администрация” от 9,00 ч. като мястото за провеждане ще бъде изнесено по-късно на таблото.
  • на студентите ОКС “Магистър” спец. “Бизнес администрация” със специализация по комуникации защитата ще бъде на 10.03.2015 год. от 9,00 ч. като мястото за провеждане ще бъде изнесено по-късно на таблото.
  • на студентите ОКС “Магистър” спец. “Бизнес администрация” със специализация по управление на качеството и околната среда защитата ще бъде на 10.03.2015 год. от 9,00 ч. в Лаборатория по стокознание.

 

От катедра “Управление”