Катедра "Управление"

Провеждане на държавен изпит и държавна защита

четвъртък, 03 юли 2014 10:45 /
Начало:
четвъртък, 03 юли 2014
Край:
понеделник, 20 октомври 2014
Място:
УНСС
Подробности:

Държавният изпит ще се проведе на 17.09.2014 год. от 9,00 ч. в Тестовия център - сградата на УНСС - Студентски град "Хр. Ботев". Всички желаещи да се явят на него трябва лично да се обадят на инспекторката в степен "Бакалавър" за подаване на молба-образец.

Крайният срок за дипломните работи, да  се предадат в един хартиен екземпляр , подписан от научния ръководител, и на CD,    в катедрата е до 30.09.2014 год.

Рецензии ще се раздават на 13 и 14.10.2014 год. от 9,00 - 12,00 ч. и от 13,00 - 15,00 ч. в 1047 кабинет.

Защитата на магистърските тези ще се проведе на:

15.10.2014 год. от 9,00 ч. спец. "БА", залата ще бъде изнесена по-късно на таблото пред катедрата.

15.10.2014 год. от 9,00 ч. спец. БА/БК, залата ще бъде изнесена по-късно на таблото пред катедрата.

20.10.2014 год. от 9,00 ч. спец. БА/УКОС в Лаборатория по стокознание.

Всички дипломанти и полагащи държавен изпит студенти трябва да проверят за нанесените си оценки при инспекторките от двата вида обучение.