Катедра "Управление"

Държавен изпит и защита на дипломани работи през м. октомври 2013 г.

понеделник, 02 септември 2013 13:12 /
Начало:
понеделник, 02 септември 2013
Край:
петък, 25 октомври 2013
Място:
УНСС
Подробности:

Срокът за предаване на дипломните работи в един екземпляр на хартия, подписан от научния ръководител и на електронен (CD), в катедрата е 11.10.2013 год. Първата страница, подписана от научния ръководител, трябва да се представи на инспекторката в Магистърска степен, тъй като това е молбата за явяване на защита.

Студентите, които ще се явяват на Държавен изпит подават лично молбата си при инспекторката в Бакалавърска степен. Датата за провеждане на изпитът е 24.10.2013  год.от 9,00 ч.  в Тестовия център.

Дипломантите и от двете степени трябва да проверят за нанесените си оценки в главната книга при съответните инспекторки.

Рецензии ще се раздават на 23. и 24.10.2013 год. от 9,00 - 15,00 ч. в 1047 кабинет.

Защитите на дипломните работи ще се проведат за:

Спец. "Бизнес администрация" на 25.10.2013 год. от 9,00 ч. като разпределението на студентите по комисии и зали ще бъде изнесено на таблото пред катедрата.

Спец. "Бизнес администрация" със специализация по бизнес комуникации на 25.10.2013 год. от 9,00 ч.  като залата ще бъде изнесена на таблото пред катедрата.

Спец. "Бизнес администрация" със специализация по управление на качеството и околната среда на 25.10.2013 год. от 9,00 ч. в лаборатория по Стокознание.