Катедра "Управление"

Защита за дипломни работи и държавен изпит

вторник, 08 януари 2013 15:15 /
Начало:
сряда, 06 март 2013 9:00
Край:
Място:
Подробности:

Държавният изпит ще се проведе на 06.03.2013 год.  от 9,00 ч. в Тестовия център при УНСС.

Защитата за дипломните работи за магистрите от спец. "Бизнес администрация", 2 сем и 4 сем ще се проведе на 06.03.2013 год. от 9,00 ч. 1039 А кабинет.

Защитата на дипломните работи за магистрите от спец. "Бизнес администрация със специализация бизнес комуникации", 3 сем. ще се състои на 06.03.2013 год. от 9,00 ч. Залата  e 4052 аудитория.

Защитата на дипломните работи за магистрите от спец. "Бизнес администрация със специализация по управление на качеството и околната среда", 3 сем. ще се проведе на 06.03.2013 год. Залата 3038 аудитория.

За всички дипломанти срокът за представяне на дипломните работи в катедрата е 22.02.2013 год. Рецензиите ще се раздават на 05.03.2013 год.

Всички студенти трябва да проверят при инспекторките за нанесените им оценки в главната книга, защото в противен случай няма да бъдат допуснати до защита или държавен изпит.