Катедра "Управление"

ОКС "Бакалавър" Държавен изпит и защита на дипломни работи

събота, 22 септември 2012 9:29 /
Начало:
сряда, 10 октомври 2012 9:00
Край:
сряда, 10 октомври 2012 12:00
Място:
Новия тестови център за явяващите се на държавен изпит и П034 за явяващите се за защита на дипломна работа
Подробности:

ДЪРЖАВНИЯТ ИЗПИТ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 10.10.2012г. от 9,00ч. в новия тестови център.

Защитите на дипломните работи ще се бъдат проведени на 10.10.2012г. от 9,00ч., в зала П034.

Срокът за предаване на дипл;омни работи в един екземпляр, подписан от научния ръководител, а също така и на електронен носител (CD), за ОКС "Бакалавър" е 28.09.2012г.

Рецензии ще се раздават на 08.10.2012г. в кабинет 1047.

Студентите, които се явяват на държавен изпит подават молба-образец лично при инспекторката в Бакалавърска степен.

Дипломантите (независимо дали се явават на държавен изпит или защитават дипломна работа) да прверят за нанесените се оценки в главна книга при инспекторката от Бакалавърска степен. Всички дипломанти за не нанесени оценки в главните книги не се допускат до защита или полагане на държавен изпит.