Катедра "Управление"

Майсторски клас по мениджмънт

неделя, 08 март 2020 14:20 /
Начало:
Край:
Място:
УНСС - София
Подробности:


Боян Рашев e един от водещите експерти по управление на околната среда и ресурсите в България. От 2007 г. е управляващ партньор в denkstatt – консултантска компания, която помага на бизнеса да управлява въздействието си върху природния и социалния капитал. Професионалната му експертиза е в сферата на устойчивото развитие, управление на околната среда, остойностяване на екосистемни услуги, кръгова икономика, качество на въздуха, климатична адаптация и политики, управление на природните ресурси.

Тема: Позеленяването на големия бизнес в България

Дата и час: 27.03.2020 година, от 11:00 до 12:00 ч.

Място: Аула Максима, УНСС

Запази място в залата...

Николай Калистратов - магистър по право и счетоводство. В приходната администрация работи от 2001г. Занимава се с обжалване на ревизионни актове. Заемал е различни длъжности, като от три години е директор на дирекция ОДОП (Обжалване и данъчно-осигурителна практика) при централно управление на Националната агенцията за приходите.Тема: Данъците в помощ на бизнеса

Дата и час: 27.03.2020 година, от 12:30 до 13:30 ч.

Място: Голяма конферентна зала, УНСС

Запази място в залата...

Prof. Dr Martin Klaffke is a Senior Advisor with a demonstrated history of working in consulting industry. Skilled in HR Consulting, Digital Transformation, and Agile Leadership Coaching. Strong education professional with a Visiting Scholarship focused in Generation Management from University of California Berkely, University of Technology Sydney and Ajman University, UAE


Тема: Motivational differences of generations

Дата и час: 27.03.2020 година, от 14:00 до 15:30 ч.

Място: Голяма конферентна зала, УНСС


Цанка Танева е  експерт с дългогодешн опит в банковия сектор на България.  С над 15 години  на ръководни позиции и опит в управлението на проекти както в България, така и в Централна и Източна Европа. От март 2018 г. е част от екипа на Evrotrust Technology като мениджър за бизнес развитие и улеснява процеса на дигитализация на няколко от водещите банки.

Тема: Лидерство на успешен екип

Дата и час: 27.03.2020 година, от 15:45 до 16:45 ч.

Място: Голяма конферентна зала, УНСС

Запази място в залата...

Серги Сергиев - Основава Data Science Society, вдъхновен от идеята, че академията и бизнесът могат да си сътрудничат в рамките на науката за данни, прилагайки съществуващите знания и споделяйки на опит и ноу-хау по между си. Близо 10 години мениджърски опит във водещи международни компании и стартъпи, той е специалист по бизнес развитие на разрастващи се компании. Експерт е в областта на маркетинга, мениджмънта, бизнес мениджмънта, операциите и бизнес анализа.

Тема: Data science и бизнеса

Дата и час: 27.03.2020 година, от 17:00 до 18:00 ч.

Място: Голяма конферентна зала, УНСС

Запази място в залата...

Евгения Тотева е психотерапевт, консултант по междуличностна комуникация и специалист по невербална комуникация.
Тема: Бизнес комуникации - скритите знаци на тялото

Дата и час: 28.03.2020 година, от 10:00 до 11:15 ч.

Място: Голяма конферентна зала, УНСС

Запази място в залата...

 Кристина Крънчева е известен лектор с повече от 17-годишна практика. Нейните обучения и семинари са на теми, свързани с бизнес етикет, презентационни умения, международен протокол и корпоративен имидж и се ползват с изключително голям интерес. Автор е на книгата „Бизнес етикет“.

 
Тема: Бизнес етикет и протокол

Дата и час: 28.03.2020 година, от 11:30 до 12:30 ч.

Място: Голяма конферентна зала, УНСС

Запази място в залата...

 Ваня Кънева притежава богат практически опит по администриране и управление на човешките ресурси в индустрията и енергетиката. Работи за компании като VP Brands, ЧЕЗ България, Овергаз и др. Магистър-инженер е по индустриална автоматизация и по бизнес администрация с редица специализации в страната и чужбина. Член е на ръководството на Съвета на жените в бизнеса в България.

 

Тема: Да намерим „правилните“ хора

Дата и час: 28.03.2020 година, от 12:45 до 13:30 ч.

Място: Голяма конферентна зала, УНСС

Запази място в залата...

 


Майсторският клас се организира от катедра Управление, в рамките на честванията на 100-годишния юбилей на Университета за Национално и Световно Стопанство. Събитието ще се открие официално на 27 март от 10:30 часа в Аула Максима на УНСС.
Желаещите да участват трябва да се регистрират за всяко отделно събитие (кликнете на съответния линк). Побързайте, местата са ограничени.

П Р О Г Р А М А: