Катедра "Управление"

КАНДИДАТ-ДОКТОРАНТСКИ КОНКУРС

вторник, 26 ноември 2019 18:44 /
Начало:
вторник, 04 февруари 2020 9:00
Край:
Място:
зала П045
Подробности:

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ЗА 

КАНДИДАТ-ДОКТОРАНТСКИ КОНКУРС

ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020г.

 

На свое заседание от 25.11.2019г. Катедреният съвет реши провеждането на кандидат-докторантски конкурс към катедра „Управление“ за учебната 2019/2020г. да се проведе на 04.02.2020г.  /вторникот 09.00 часа в зала П045