Катедра "Управление"

Шеста есенна академия „Администрация и управление: образование с „Хоризонт 2030“

сряда, 13 ноември 2019 12:08 /
Начало:
четвъртък, 14 ноември 2019 9:30
Край:
Място:
Голяма и Малка конферентна зала
Подробности: