Катедра "Управление"

ЗАЩИТИ НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ

вторник, 01 октомври 2019 12:01 /
Начало:
петък, 25 октомври 2019 9:00
Край:
петък, 25 октомври 2019 16:00
Място:
Подробности:

ЗАЩИТИ НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ

 

ОКС-МАГИСТЪР - РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ

СПЕЦИАЛНОСТ „БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ“, 

СПЕЦИАЛНОСТ „БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ“ СЪС СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ “ВИСШ МЕНИДЖМЪНТ“ и

СПЕЦИАЛНОСТ „БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ“ СЪС СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ „БИЗНЕС КОМУНИКАЦИИ“

 

25.10.2019г. /петък/, зала 5006, от 10.00 часа

 

Краен срок за предаване на дипломната работа на хартиен носител с подписана първа страница от научния ръководител и CD с надписани три имена, факултетен номер и тема - 15.10.2019г.

Изготвяне на рецензии - от 16.10.2019г. до 23.10.2019г.

Раздаване на рецензии - 24.10.2019г. в каб.1047 от 9.00 до 15.00 часа.

 

 

 

ОКС-МАГИСТЪР - ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ - СОФИЯ,

СПЕЦИАЛНОСТ „БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ“ И СПЕЦИАЛНОСТ „БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ“ СЪС СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ“ВИСШ МЕНИДЖМЪНТ“

25.10.2019г. /петък/, зала 5007, от 12.00 часа

 

Краен срок за предаване на дипломната работа на хартиен носител с подписана първа страница от научния ръководител и CD с надписани три имена, факултетен номер и тема - 15.10.2019г.

Изготвяне на рецензии - от 16.10.2019г. до 23.10.2019г.

Раздаване на рецензии - 24.10.2019г. в каб.1047 от 9.00 до 15.00 часа.

 

 

ОКС-МАГИСТЪР-ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ - ХАСКОВО,

СПЕЦИАЛНОСТ „БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ“ И СПЕЦИАЛНОСТ „БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ“ СЪС СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ “ВИСШ МЕНИДЖМЪНТ“

25.10.2019г. /петък/, зала 5007, от 12.00 часа

 

Краен срок за предаване на дипломната работа на хартиен носител с подписана първа страница от научния ръководител и CD с надписани три имена, факултетен номер и тема - 15.10.2019г.

Изготвяне на рецензии - от 16.10.2019г. до 23.10.2019г.

Раздаване на рецензии - 24.10.2019г. в каб.1047 от 9.00 до 15.00 часа.