Катедра "Управление"

ЗАЩИТА НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ

сряда, 23 януари 2019 15:06 /
Начало:
четвъртък, 21 март 2019
Край:
Място:
Подробности:

ВАЖНО за ОКС-МАГИСТЪР

редовно и дистанционно обучение - София и Хасково

 

ЗАЩИТАТА НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 21.03.2019г. /ЧЕТВЪРТЪК/

 

Краен срок за предаване на готовите дипломни работи в катедра „Управление“ /подписани от научния ръководител/ - 11.03.2019г. /понеделник/

 

Датата за получаване на рецензии, началния час на изпита и залата ще бъдат уточнени допълнително

 

Катедра „Управление“