Катедра "Управление"

Провеждане на държавен изпит и защита на дипломни работи

вторник, 13 март 2018 16:13 /
Начало:
събота, 17 март 2018
Край:
сряда, 21 март 2018
Място:
УНСС
Подробности:


Съобщения

Държавен изпит  за спец. “бизнес администрация” ОКС “бакалавър”- София - редовно обучение ще се проведе на 20.03.2018гв тестовия център от 09.00 до 12.00 часа

 

Държавен изпит за спец. “бизнес администрация” ОКС “бакалавър” - дистанционно обучение гр. Хасково ще се проведе  на 17.03.2018г. От 09.00 часа

 

Държавен изпит за спец. “бизнес администрация” ОКС “бакалавър” - дистанционно обучение - гр.София и гр.Хасково 20.03.2018г., от 10.00 до 13.00 часа, зала 4003

 

 

Защити на магистърски тези ОКС „магистър“ - дистанционно обучение – гр. Хасково - 17.03.2018г. От 12.00 часа

 

Защити на магистърски тези на студенти от спец. “бизнес администрация”- 2 и 3 семестъра, бизнес администрация (висш мениджмънт) – 2 и 3 семестъра, Бизнес администрация (УКОС) редовно и дистанционно обучение 20.03.2018г. От 10.00 часа в зала 1039-а

 

Защити на магистърски тези на студенти от спец.“бизнес администрация“ със спец.“бизнес комуникации“, редовно обучение - 20.03.2018г. От 13.00 до 15.00 часа в зала 2015