Катедра "Управление"

Защита на дипломни работи ОКС Магистър

понеделник, 27 февруари 2017 10:22 /
Начало:
Край:
Място:
Допълнително уточнение
Подробности:

   За ОКС “Магистър спец. “Бизнес администрация” дистанционно обучение

 Комисията ще проведе защитата на 15.03.2017 г. от 09,00 ч. 

      За ОКС “Магистър спец. “Бизнес администрация” и Бизнес администрация (Висш Мениджмънт) редовно обучение

 Комисията ще проведе защитата на 15.03.2017 г. от 11,00 ч

      За спец. Бизнес администрация със специализация Бизнес комуникации ОКС Магистър

 Комисията ще проведе защитата на 15.03.2017 год. от 10,00 ч